Puodissa syyskuussa: Anna-Maija Urm – Aikamme ikonit

IMG_3064.jpg

Mainokset

SA.Salmela: Valmiustila 19.8.-7.9.2017

Valmiustila_A6_SA.

Työskentelen teemoittain. Teemalla on aina jokin hallitseva väri. Valmiustilan väri on värittömyys: musta, valkoinen, helmiäinen ja käsittelemätön pellava osana akryylimaalausta.

Valmiustila on ihmisiä ja kojeita kuluttava ominaisuus. Kaikki laitteet, radio, puhelin ja tietokone, aina valmiina nopeaan käynnistymiseen. Lenkillä tai reissussa, taiteilija on valmis ottamaan ideoita vastaan. Puhelimeni kamera ilmoittaa: olen valmiustilassa – ota kuva!

Alkuäiti/ Esiäiti/ Pellavapaita -teosten lähtökohtana on suvun vanhin valokuva 1800-luvulta. Kuvassa alkukantaiset henkilöt pellava-asuissaan, nöyrinä ja epäluuloisina, parempaa elämää odottaen. Pellava on maa, kasvun alusta ja maalauksen mahdollisuus.

Vieraskirjat odottavat tyhjinä. Ketään ei ole käynyt; se on taiteilijan onni. Jokainen taiteilija tietää: työrauhaa ei tarjota – se otetaan. Yksinäisyys vailla tarkoitusta on onnettomuus.

Idean löytyminen on lähtökohta. Toteutuksen selkeys ja yksinkertaisuus ovat päämääriä. Pelkistetyimmillään teoksessa on vain pellava ja gesso, pohjamateriaalit vailla väriä. Keskeneräisyyden vaikutelma lisää jännitettä ja antaa tilaa katsojalle. Ihminen on taitava täydentämään näkemäänsä.

Rongan näyttelyyn olen koonnut akryylimaalauksia viiden vuoden ajalta; kaikki teokset ovat ensimmäistä kertaa esillä julkisesti – valmiustilassa kohtaamaan katsojansa.

Linkki mediakuviin: https://goo.gl/photos/oRXHUKC5jdG7xCG78

Miiro Valle: Flow 29.7.-17.8.2017

Miiro Valle - FLOW - sahkoinenKutsukortti

Flow on tila, jossa taide syntyy kuin itsestään. Se on kuin opeteltu inspiraatio, jonka voi löytää vain rutiinin ja tekemisen kautta. Kaikki näyttelyn teokset on luotu flow-tilassa, jossa tekeminen tärkeintä.

Näyttely sisältää kollaaseja ja maalauksia. Värimaailma vaihtelee värillisestä mustavalkoiseen. Sattuma ja harkinta kohtaavat, luoden kontrastia toistensa välille. Teoksissa on käytetty mm. akryylia, akvarellia, kyniä, spraymaaleja, grafiikkaa ja kollaasia.

Miiro Valle (s. 1990 Pori) asuu ja työskentelee Kankaanpäässä. Hän on valmistunut graafiseksi suunnittelijaksi vuonna 2009 ja opiskelee kuvataidetta Kankaanpään taidekoulussa.

Linkki mediakuviin

Noora-Maija Tokee: Kaarnaan kätketty 8.7.-27.7.2017

Noora_kutsukorttiA5_ronga

Kaarnaan kätketty

Noora-Maija Tokee (s.1982) asuu ja työskentelee Tampereella. Hän on valmistunut valokuvaajaksi Novia ammattikorkeakoulusta vuonna 2011. Tokee käyttää ilmaisullisena välineenään valokuvaa. Hänen työskentelynsä pohjautuu jatkuvaan ympäristön havainnointiin. Hän tutkii ihmisen ja luonnon rajapintoja eri variaatioiden kautta, muutosten prosessia ja vastakkainasettelua. Tokeen teokset saavat lähtökohtansa pienestä yksityiskohdasta, jota hän alkaa tarkastelemaan intensiivisesti. Samasta aiheesta löytyy useita näkökulmia, joskus yllättäviäkin.

Kaarnaan kätketty on näkemykseni ihmisvartalon suhteesta luonnonlementtiin, jota tarkastelen muodonmuutoksen kautta. Olen pohtinut puun ja ihmiskehon rajapintoja suhteessa luonnonprosesseihin. Tässä sarjassa kaarna toimii metaforisena ihmisen ja puun yhdistäjänä ja rajana niiden välillä.

Kun puu alkaa tekemään kuolemaa, kaarna rapisee ensin pois, jonka jälkeen puu lahoaa hitaasti takaisin luonnon kiertokulkuun. Puun kaarnaa on käytetty naamioimisen välineenä monissa eri kulttuureissa. Sillä on peitetty identiteetti ja luotu niinsanottu symbolinen toiseus.

Linkki mediakuviin

Elina Parjanen: Tykkään eläimistä – I like Animals 3.6.-22.6.2017

Kutsu Tykkään eläimistä (kopio)

TYKKÄÄN ELÄIMISTÄ – I like animals

Taidenäyttelyni koostuu eri maalaus- ja piirustustekniikoilla tehdyistä maalauksista ja piirustuksista. Maalauspohjat vaihtelevat kankaasta lasivillaan.

Näyttelyn teoksia on maalattu 1980-luvulta alkaen aina toukokuuhun 2017. Palaan toisinaan vanhoihin teoksiini maalaten lisää tai poistaen jotain häiritsevää. Pitkästä aikaperspektiivistä johtuen en koe mielekkäänä lisätä joka teokseen valmistumisvuotta. Samasta syystä näyttelyn teokset ovat hyvin erilaisia tyylilajeiltaan ja kokonaisrytmi on vaihteleva.

Minä pidän eläimistä ja minäkin olen eläin, Homo sapiens. Tämä on kaikkia näyttelyn kuvia yhdistävä tekijä. Tavalla tai toisella eläin on kuvan keskiössä. Joissakin teoksissa on huomioita ihmisen muihin eläimiin kohdistuvasta hyväksikäytöstä  ja inhimillistämisestä. Useissa kuvissa  on myös eläinhenkisyyteen/uskonnollisuuteen viittaavia elementtejä. Olen pyrkinyt välttämään suoraa kuvaiskua kuitenkin kokijalle. Vihjailen kantani, mutta katsojan kokemus olkoon oma.

Viime yönä: 26.5.2017 klo. 02.06
Metsästän kuvia mielen verkoin. Kuvia täytyy pyytää, olla avoin ja rohkea. Hiilen pala sormissani, silmät kiinni. Odotus, keskittyminen. Näen päässäni vanhan vampyyrin kasvot, kuin Eino-sedän silmät sillä. Hiilen pölyviiva kiinnittyy paperiin nopeasti…

Elina Parjanen

Mikko Ängeslevä, Henri Ijäs: DoubleTheFun 13.5.-1.6.2017

DoubleTheFun_kutsu (kopio)

DoubleTheFun

Menneen materiaalin uusi tuleminen.
Tehdyn kierrättäminen, monistaminen ja kertaaminen.
Uudelleen katsominen ja mahdollistaminen.
Tuplaaminen tutkimusmenetelmänä.
Valmiina olevan toisin muokkaaminen.
Ehjän hajottaminen ja uudelleen kokoaminen.
Merkitysten muuttuminen.
Pintojen muuntuminen tiloiksi,
palojen yhdistyminen kokonaisuudeksi.

Henri Ijäs (s.1983) asuu ja työskentelee Suomussalmella. Hän on valmistunut
kuvataiteilijaksi Kankaanpään taidekoulusta vuonna 2016. Ijäs käyttää ilmaisullisena
välineenään niin kuvanveistoa, installaatiota, maalausta, valokuvausta kuin liikkuvaa kuvaa.
Hänen työskentelynsä pohjautuu erityisesti arkiseen esineistöön, jonka kautta hän tutkii
materiaalien mahdollisuuksia ja merkityksiä, sekä ihmisen toiminnan eri muotoja ja
vaikutuksia suhteessa itseensä, toisiin ihmisiin sekä ympäröivään maailmaan.

Mikko Ängeslevä (s.1982) valmistui kuvataiteilijaksi Kankaanpään taidekoulusta 2016.
Tampereen seudulta kotoisin oleva taiteilija asuu ja työskentelee Kokemäellä, lakkautetun
kyläkoulun tiloissa. Ängeslevä yhdistää ilmaisussaan taidemaalausta ja kuvanveistoa.
Galleria Rongaan tulevassa näyttelyssä kierrätetty ja poisheitetty materia syntyy uudelleen
poltettuna, sulatettuna ja leikeltynä. Rumuus, kauneus, leikki ja vakava vuorottelevat
teosaiheissa.

Linkki mediakuviin

Kaisa Koljonen, Marko Ikävalko, Paula Saari: Terra Incognita 22.4.-11.5.2017

KUTSU - Terra Incognita näyttely kopio (kopio)

Terra Incognita – näyttely Galleria Rongassa

Kaisa Koljosen, Marko Ikävalkon ja Paula Saaren yhteisnäyttely Terra Incognita avautuu Galleria Rongassa Tampereella 22.4.2017. Näyttelyn kesto on 22.4. – 11.5.2017. Avajaiset ovat 21.4. klo 18-20. Näyttely on auki ti-su klo 12-18.

Näyttely koostuu Kaisa Koljosen sekä Paula Saaren grafiikan tekniikalla ImageOn toteutetuista teoksista, Marko Ikävalkon kivilitografioista ja piirrustuksista, sekä Koljosen etsaus ja akvatinta tekniikoin toteutettuista töistä. Kaikki tekijät ovat valmistuneet Saimaan Amk:sta kuvataiteilijoiksi. Näyttelyn teema yhdistää sattumanvaraisuuden, harkinnan ja vapaan assosiaation yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Sekä taiteellisessa työskentelyssä että elämässä yleensä ne toimivat dynaamisessa yhteistyössä synnyttäen aina jotain uutta.

Näyttelyn nimi Terra Incognita viittaa alitajuntaan ja sen tuottamaan visuaaliseen kuvastoon. Kaikkien taiteilijoiden teokset yhdistelevät surrealistisia ja abstrakteja elementtejä, ja ovat hyvin yksityiskohtaisia ja taidokkaasti toteutettuja. Teokset kuvastavat ihmisen alitajunnan logiikkaa, ja sitä mitä voidaan luoda kun tietoinen mieli kommunikoi tämän logiikan kanssa. Teokset ovat syntyneet alitajunnan ohjailemina, ja tuovat sen maailmasta ajatuskokonaisuuksia, jotka eivät vielä ole saaneet muotoaan tiedostetussa. Alitajunnan sisällöt ilmenevät kokemuksina ja tuntemuksina, jotka on kuitenkin mahdollista visualisoida.

Koljosen teoksille ominaista on niissä toistuva pikkutarkka orgaanisen viivan käyttö. Teokset ammentavat visuaalisesti ihmisen anatomiasta, ja kytkevät oudolla tavalla yhteen ihmisen lihalliset ja psyykkiset ominaisuudet. Teokset käsittelevät ristiriitaa joka syntyy ihmisen lihallisuudesta ja siitä että ihmisellä on tietoisuus ja psyyke. Lopputulos on kuin vanhasta surrealistisesta anatomian kirjasta, jossa on jotain hyvin outoa ja ihmisen tiedostamattomaan suoraan vetoavaa piilotettua sisältöä. Koljosella on ollut teoksia esillä pääasiassa Etelä-Karjalan ja Keski-Suomen alueella, sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa.

Ikävalkon teokset kuvastavat sisäisen ja ulkoisen maailman kohtaamisia, havaitun todellisuuden ja ihmismielen toiminnan yhteentörmäyksiä. Visuaalisesti teokset ammentavat varsinkin luonnosta, ja tyylillisesti ne sijoittuvat jonnekin realismin, surrealismin sekä abstraktion välimaastoon. Ikävalkon litografioita ja piirustuksia on ollut esillä Etelä-Karjalan lisäksi Ruotsissa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa.

Saaren installaatio koostuu kuudestakymmenestä eri kokoisesta ympyrän muotoon leikatusta ja vanerikiekoille liimatusta vedoksesta. Sen synnyttämä kuvamaailma muistuttaa mielikuvia orgaanisista elementeistä, luonnon muodostelmista ja aineen osasista. Teoksen sisällä katsoja siirtyy loputtomasti mikrotasolta makrotasolle, yksityisestä yleiseen. Oman tiedostamattoman kautta avautuu yhteys kollektiiviseen alitajuntaan, ja teoksen avulla taiteilija tavoittelee kokemusta kaiken ykseydestä.

Linkki mediakuviin